search search

نظرسنجی از مشتریان

نظرسنجی از مشتریان

یک از اهداف اصلی شرکت نیروترانس پیگیری و دنبال کردن نظرات و رضایتمندی مشتریان است. چراکه نظرات مشتریان معیارهایی را برای بهبود مدیریت، کیفیت محصولات و خدمات فراهم می­کند. از این رو فرم­های نظرسنجی ذیل طراحی شده‌­اند تا جهت کسب نظرات و میزان رضایت مشتریان شرکت نیروترانس مورد استفاده قرار گیرند.
در صورتیکه از یکی از خدمات شرکت نیروترانس مطابق موارد ذیل استفاده نموده­‌اید، خواهشمند است در راستای ارتقای کیفیت خدمات و محصولات، در نظرسنجی مربوطه شرکت نمایید.
  1. نظرسنجی در خصوص کیفیت پاسخ­‌دهی واحد فروش شرکت نیروترانس به استعلامات  https://survey.porsline.ir/PEx5saq
  2. نظرسنجی در خصوص کیفیت ارائه خدمات در هنگام عقد قرارداد  https://survey.porsline.ir/xrDkrdC
  3. نظرسنجی در خصوص کیفیت ارائه خدمات در هنگام تحویل محصول و ارائه خدمات پس از فروش  https://survey.porsline.ir/RIVjMbM
  4. نظرسنجی در خصوص کیفیت ارائه خدمات در هنگام بازدید از شرکت و برگزاری جلسات فنی  https://survey.porsline.ir/GGToHBZ
  5. نظرسنجی در خصوص کیفیت ارائه خدمات در زمان انجام تست­های نمونه محصولات  https://survey.porsline.ir/CIdB70W
  6. نظرسنجی در خصوص کیفیت ارائه خدمات در مهمان­سرای شرکت  https://survey.porsline.ir/2TIM5Id