search search

ترانسفورماتور جریان GIS

ترانسفورماتور جریان GIS

ترانسفورماتور جریان GIS

پس از انتقال تکنولوژی و تولید سوئیچگیرهای گازی GIS تحت لیسانس شرکت ABB سوئیس، این شرکت با استفاده از دو دهه دانش و تجربه خود در زمینه تولید انواع ترانسفورماتورهای جریان، اقدام به طراحی و تولید ترانسفورماتورهای جریان GIS نمود. پس از تولید نمونه­‌های اولیه و نتایج تست موفق، اکنون از این محصول در سوئیچگیرهای GIS تولیدی شرکت نیروترانس استفاده می­شود.
این شرکت آمادگی دارد جهت تمامی سوئیچگیرهای GIS موجود در بازار کشور، ترانسفورماتور جریان GIS را طراحی و تولید نماید.
بدیهی است با توجه به ابعاد متفاوت اینکلوژر هر کدام از برندهای GIS، ترانسفورماتور جریان مربوطه نیز بایستی مختص همان ابعاد و اندازه طراحی و تولید گردد.